The Transparency act - Åpenhetsloven

 

Statement according to The Transparency Act

Purpose: Ensure that the business does not have a negative impact on people inside and outside the business by focusing on human rights and decent working conditions.
The Transparency Act

The Act covers Norwegian companies and groups that offer goods and services in Norway, and foreign companies that offer goods and services in Norway liable to norwegian tax.

The law covers the entire supply chain as well as vendors of supporting functions to the business defined as business partners in the law.

Statement 2023

Redegjørelse ihht. Åpenhetsloven

Formål: Sikre at virksomheten ikke har negativ påvirkning på mennesker i og utenfor virksomheten ved å sette fokus på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Åpenhetsloven

Loven omfatter selskaper og konsern som tilbyr varer og tjenester i Norge, og utenlandske selskaper som tilbyr varer og tjenester i Norge og som er skattepliktige i Norge.

Den omhandler hele leverandørkjeden og leverandører til støttefunksjoner definert som forretningspartnere i loven.

Redegjørelse 2023